ELRAF instalacje i pomiary elektryczne
fb
fb

"Instalacja elektryczna– część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.
Instalacja elektryczna niskonapięciowa jest zespołem urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, napięciu znamionowym do 1000 V prądu zmiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczona do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.
Potocznie, jako instalację elektryczną rozumie się często tylko ułożenie na stałe przewodów elektrycznych.
Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym składa się z układu zasilania niskiego napięcia, obejmującego:
 • przyłącze i złącze kablowe,
 • tablicę rozdzielczą,
 • piony i linie zasilające,
 • instalację odbiorczą,
 • odpowiednią liczbę obwodów.

Instalacja taka obejmuje nie tylko przewody i kable elektroenergetyczne, urządzenia zabezpieczające i przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne, sterujące i pomiarowe wraz z ich obudowami i konstrukcjami wsporczymi, lecz także rezerwowe źródła energii elektrycznej, takie jak baterie akumulatorowe, urządzenia bezprzerwowego zasilania (UPS) oraz zespoły prądotwórcze, wraz z instalacjami przynależnymi do tych urządzeń.
Instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o umiarkowanym poborze mocy (nie przekraczającym zazwyczaj 100 kVA) są zasilane z sieci rozdzielczych niskiego napięcia.

Podział instalacji

Podział instalacji elektrycznych ze względu na rodzaj zasilanych odbiorników:

 • instalacja oświetleniowa
 • instalacja siłowa
Podział w zależności od miejsca występowania instalacji dzieli się na:

 • instalacja elektryczna nieprzemysłowa
 • instalacja elektryczna przemysłowa
Zależnie od przewidywanego czasu użytkowania instalacji wyróżnia się:

 • instalacje elektryczne stałe
 • instalacje elektryczne prowizoryczne (tymczasowe)"*

Firma Elraf specjalizuje się w:

 • instalacjach elektrycznych budynków przemysłowych,
 • instalacjach elektrycznych obiektów użyteczności publicznej,
 • budowie sieci elektroenergetycznych nn i SN,
 • budowie stacji transformatorowych,
 • instalacjach elektrycznych wewnętrznych,
 • instalacjach logicznych,
 • instalacjach teletechnicznych,
 • instalacjach odgromowych,
 • automatyce przemysłowej,
 • prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych,
 • wszystkich innych instalacjach elektrycznych i teletechnicznych stosowanych we współczesnym budownictwie,
 • instalacjach inteligentnego budynku,
 • przebudowie instalacji dla wspólnot mieszkaniowych pod względem energooszczędności.

Wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra pracownicza pozwalają nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie, w oparciu o aktualne przepisy prawa dotyczące instalacji elektrycznych.

Na życzenie klienta wykonujemy projekt instalacji elektrycznych z pełnym doradztwem i wykonawstwem po podpisaniu umowy.

* źródło WikipediA

shop

ELRAF INSTALACJE I POMIARY ELEKTRYCZNE Rafał Runo
ul. Ciernie 36a
58-160 Świebodzice
tel. kom. 604-508-712
E-mail: rafal.runo@elraf.pl
NIP: 886-232-71-28

instalacje elektryczne, termowizja, prace pod napięciem, pomiary elektryczne, usuwanie usterek, utrzymanie ruchu, modernizacje energetyczne dla wspólnot mieszkaniowych, utrzymywanie obiektów przemysłowych, budowa sieci energetycznych, instalacje odgromowe, automatyka przemysłowa, materiały elektryczne i elektrotechniczne, systemy oddymiania i sygnalizacji p/poż